Økologisk produksjon

Å dyrke plantene økologisk betyr kort fortalt at man ikke benytter seg av kunstgjødsel og kjemiske plantevernmidler. For å oppnå dette, er det en del ting vi må gjøre annerledes. Vi må hele tiden tenke forebyggende, og optimalisere plantens vekstvilkår. Siden en sunn og livskraftig plante vil være mindre mottakelig for skadedyr og sykdommer. Òg siden vi har færre innsatsmidler å sette inn i etterkant hvis vi skulle få et angrep.

Nyttesopper & -insekter

Plantevern er et begrep i landbruk og gartneri, det betyr å beskytte kulturplanten mot angrep/ konkurranse fra skadedyr, sopp eller ugress. Vi bruker nyttesopper og nytteinsekter mot skadegjørere. En av de beskyttende nyttesopper på bladverket, usynlig for øyet, gjør det vanskelig for spinnmidd å etablere seg. Dette gir økt holdbarhet og glede i butikken og hjemme hos forbrukeren.

[nggallery id=3]

Et eksempel på et nytteinsekt er snyltevepsen på et par millimeter som utrettelig jakter på bladlus og parasitterer den (legger et egg inne i bladlusa som enda lever). Et annet er rovmidden som spiser tripslarver eller hele spinnmidd. Dette er noe av det morsomste med hele bedriften, fordi det symboliserer så konkret at man etterstreber en naturlig balanse i gartneriet. Går vi tomme for skadegjørere, dør også våre nytteorganismer ut og vi må skaffe nye for å være beredt for et nytt «angrep».

Jord & vann

Jordblandingen vi bruker har vi selv utviklet sammen med produsenten. Den inneholder mye kompost i tillegg til vanlig torv, kokos og perlite, som sikrer optimal frigjøring av plantetilgjengelig næring, også etter at forbruker har kjøpt med seg planten hjem. Vekstmediet stimulerer plantenes rotutvikling og sikrer et robust immunforsvar hos planten.

[nggallery id=4]

Vanningsvannet er overflatevann fra vannskillet nord for Mylla i Nordmarka. Bekken renner gjennom eiendommen og forsyner plantene med vitalt, oksygenrikt vann året rundt. På denne måten ivaretas mineralhusholdningen i den lille potta plantene dyrkes i. Vannet revitaliseres og renses gjennom et sandfilter. Vi kan så bruke det om og om igjen.

Til sammen er dette din kvalitetsgaranti nå, og i fremtiden.

Varme & lys

Er du interessert i energi i veksthusnæringen? se under nedlastinger.

Nedlastinger